Sesiynau blasu ........

Cyfres Weminar Arddangos Pwnc gydag Aberystwyth

Ymunwch ag Aberystwyth ar gyfer yr arddangosfa wych hon a fydd yn trafod yr amrywiaeth sydd ar gael o fewn y pynciau a gynigir yn y Brifysgol. 

Bydd y digwyddiadau hwyliog hyn yn cynnig y cyfle i fyfyrwyr tanio’u dychymyg wrth drafod materion cyfoes. Cynlluniwyd y sesiynau i gyfoethogi’u hastudiaethau cyfredol tra’n dod â’r cyfoeth o gyfleoedd academaidd sydd ar gael yn y brifysgol yn fyw. 

Mae strwythur y weminarau’n hygyrch, cyfeillgar, addysgiadol a rhyngweithiol. 

Er mwyn derbyn y profiad mwyaf buddiol, rydym yn argymell ymuno â’r gyfres yn ei chyfanrwydd, ond, os ydych yn dymuno cymryd rhan mewn sesiynau unigol, croeso mawr i chi wneud hynny hefyd. 

Mae’r gyfres wedi’i chynllunio ar gyfer grwpiau ysgol/coleg yn ogystal â myfyrwyr ac athrawon unigol.

 

12 Chwefror, 11:15-12:00

Cymraeg: “Preseli” – Waldo Williams

26 Chwefror, 11:15-12:00

Ffiseg: Sesiwn Blasu – Astroffiseg

5 Mawrth, 11:15-12:00

Mathemateg: Blas ar Algebra a Chalcwlws

12 Mawrth, 11:15-12:00

Hanes: Cerddoriaeth yn y Mudiad Hawliau Sifil

Rydym yn edrych ymlaen at gysylltu â chi