Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Gwneud y Gorau o … Ddiwrnodau Agored Gyda Robin Lovatt, Swyddog Denu Myfyrwyr, o Brifysgol Aberystwyth

4th October 2021 @ 13:00 - 13:30

 

Rydym yn falch iawn o gyflwyno’r gyfres Gwneud y Gorau o … gyda Phrifysgol Aberystwyth a fydd yn canolbwyntio ar unrhyw bwnc penodol sy’n ymwneud â bywyd yn y chweched dosbarth a thu hwnt. Byddant yn edrych ar yr holl benderfyniadau gwahanol y mae angen i chi eu gwneud drwy gydol y cyfnod hwn; boed yn gwneud y gorau o’r chweched dosbarth ei hun, eich lles, mynychu ffeiriau Addysg Uwch rhithiol a wyneb yn wyneb, Diwrnodau Agored a llawer mwy…

Bydd y sesiwn hon yn canolbwyntio ar 6 cwestiwn allweddol ynghylch mynychu Diwrnod Agored ac yn dangos sut i wneud y gorau o Ddiwrnodau Agored.

Bydd y sesiwn hon yn cynnwys sesiwn holi ac ateb gyda myfyriwr a raddiodd yn ddiweddar i roi cyd-destun i chi ar yr hyn a gafwyd o fynychu Diwrnod Agored.

Byddwn hefyd yn siarad ag aelod o staff Academaidd i roi gwybod i chi beth fydd adrannau Academaidd yn ei ddangos i chi yn ystod Diwrnod Agored.

  1. Pam mae Diwrnodau Agored yn bwysig?
  2. Beth sy’n digwydd yn ystod Diwrnod Agored?
  3. A allaf fynd i Ddiwrnod Agored Rhithwir yn lle?
  4. C&A Myfyriwr: Beth wnaethoch chi ddysgu wrth fynychu Diwrnod Agored?
  5. C&A Staff Academaidd: Beth mae adrannau academaidd yn ei ddangos yn ystod Diwrnodau Agored?
  6. Sut ydych chi’n archebu lle ar gyfer Diwrnod Agored?

 

Bydd Robin Lovatt a Dafydd Morse, rhai o Swyddogion Denu Myfyrwyr Aberystwyth, yn sôn am eu profiadau eu hunain ochr yn ochr â myfyrwyr presennol a byddant yn gofyn cwestiynau i chi eu hystyried ym mhob maes pwnc.

Dyma gyfle gwych i fyfyrwyr Blwyddyn 12 a 13 glywed am sut gellir gwneud y gorau o’u hamser yn y chweched dosbarth, a gwneud y penderfyniadau cywir sy’n ymwneud â’r Brifysgol a thu hwnt.

 

I gael rhagor o fanylion am y gyfres wych hon ac i weld gweddill y weminarau Gwneud y Gorau o … , cliciwch ar y ddolen isod:

 

Mae ein digwyddiadau wedi’u cynllunio fel y gall grŵp o fyfyrwyr gymryd rhan o’r ystafell ddosbarth neu gall myfyrwyr ac athrawon gymryd rhan fel unigolion, naill ai o’u hysgolion neu o’u cartrefi. Mae hyn yn golygu y bydd sesiynau’n parhau os bydd rhaid i’r ysgolion cau.  

 

Yn addas ar gyfer: Blynyddoedd 12 a 13 neu fyfyrwyr cyfatebol sy’n cymryd rhan mewn grwpiau neu fel unigolion. Mae croeso mawr i athrawon, cynghorwyr, a rhieni hefyd.

Paratoi, neu ddarllen paratoadol: Na, does dim angen paratoi ar gyfer y sesiwn.

Gofynion TG: Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal ar Bluejeans a bydd pobl yn yn medru ymuno ar liniaduron, tabledi a dyfeisiau symudol. Bydd modd i chi gysylltu â’r brifysgol trwy ddefnyddio un ai meicroffôn a/neu deipio sylwadau a chwestiynau. Bydd y manylion llawn yn cael eu hanfon at y rhai sydd wedi cofrestru (gweler isod) cyn y digwyddiad.

Archebu lle: Mae hyn am ddim i ysgolion a cholegau. Os hoffech chi fod yn rhan o’r digwyddiad hwn, dangoswch eich diddordeb drwy ddefnyddio y linc i’r ffurflen gofrestru isod:

 

Details

Date:
4th October 2021
Time:
13:00 - 13:30
Event Category: