Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Addysg Uwch – Cyffredinol: Dewis y Cwrs a Chwblhau’r Datganiad Personol – Gwneud y Penderfyniadau Cywir, Robin Lovatt, Dafydd Morse & Elen Roach o Brifysgol Aberystwyth

June 19 @ 13:00 - 14:00

Bydd y sesiwn wedi’i rannu’n ddau – y rhan gyntaf wedi’i anelu at gynorthwyo darpar-fyfyrwyr i ddeall pa rinweddau sydd i gael gradd a sut i ddewis y cwrs a phrifysgol iawn. Byddwn yn trafod:

  • Budd cael gradd
  • Sut i ddewis y cwrs perffaith
  • Sut i ddewis y prifysgol perffaith

Bydd ail ran y sesiwn yn edrych ar bwysigrwydd datganiad personol gwych a sut i’w ysgrifennu.

Bydd y sesiwn wedi’i rannu fel isod:

  • Disgrifiad byr o’r datganiad personol, a’i rol a’i bwysigrwydd o fewn y cais i brifysgol
  • Gorolwg o strwythur y Datganiad Personol
  • Ysgrifennu’r Rhagymadrodd
  • Beth i feddwl amdano pan yn siarad am eich pwnc dewisol
  • Pam bod ysgrifennu am eich llwyddiannau allgyrsiol yn bwysig
  • Ysgrifennu clo i’r datganiad.

Ar ddiwedd y sesiwn bydd cyfleoedd holi cwestiwn ac ateb – bydd rol y llysgenhadon yn bwysig yma.

Bydd elfennau rhyngweithiol fel holiadur anffurfiol neu gwis fel bod modd cynnal trafodaeth.

 

 

Yn addas ar gyfer: Myfyrwyr blwyddyn 12 – 13. Myfyrwyr sy’n bwriadu mynd i Addysg Uwch.

Paratoi / Cyn-Ddarllen: Na, does dim angen paratoi ar gyfer y sesiwn.

Y Dechnoleg: Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal ar Bluejeans (tebyg i Zoom). Mae’r gynulleidfa mewn cyfarfod Bluejeans yn gallu cyfathrebu drwy ddefnyddio eu meicroffonau i siarad yn uniongyrchol ag academyddion y brifysgol, neu ddefnyddio yr adnodd sgwrsio os ydy hynny’n well ganddynt. Bydd cyfranwyr yn gallu ymuno trwy ddefnyddio gliniaduron, tabledi a dyfeisiau symudol. Noder bod y sesiwn yn cael ei recordio ac yn cael ei gynnig fel adnodd addysgiadol ar wefan Prifysgol Aberystwyth.

Archebu Lle: Mae’r cyfle hwn am ddim i ysgolion a cholegau. Os hoffech chi gymryd rhan yn y digwyddiad hwn, nodwch eich diddordeb trwy glicio ar y ddolen isod i gael y ffurflen gofrestru:

 

 

Details

Date:
June 19
Time:
13:00 - 14:00
Event Category: